Regenerace

Provádíme široké spektrum služeb spojených s regenerací trávníku.Naše regenerační linka je sestavena tak, aby během 8-9 týdnů bylo možné regenerovaný trávník použít pro hru a zatěžovat jej. Provádíme vetrikutaci, aerifikaci, dosevy poškozených míst, pískování, hloubkové uvolnění, drnování poškozených ploch, likvidaci plevelů a ochranu proti chorobám, včetně ochrany proti plísni sněžné v podzimním a zimním období.

Vertikulace – prořezání – jedná se o provzdušňování drnové vrstvy s cílem snížení množství stařiny v nadzemní vrstvě, zvýšení cirkulace vzduchu, rychlosti průsaku vody a živin do vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla k odnožovací zóně, podpory růstu kořenů a poškození a omezení růstu plevelných druhů s přízemní růžicí. Provádíme ji taženým vertikutátorem na kterém jsou vertikálně umístěny nože o vzdálenosti 18 mm.

Aerifikace – jedná se vytahování půdních zátek (válečů) do hloubky 5-10 cm, průměru 1,5 cm. Vynesená hmota se rozmělňuje zatahovací sítí. Cílem verifikace je snížení stupně zhutnění vegetační vrstvy, hlubší provzdušnění substrátu,zlepšení vsakování. Aerifikací spojenou s pískováním je možné docílit hlubší zapravení písku do profilu a tím vylehčení vegetační vrstvy, zlepšení prokořenění.

Dosev – provádíme secí kombinací Sembdner, secí kombinací Amazone. Cílem dosevu je kvalitní uložení obilky tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro její klíčení a vzcházení. Dosev je vhodné doplnit pískováním z důvodu přikrytí osiva, které je poté chráněno proti odnosu i zaschnutí.

Pískování – provádíme samonakládacím pískovačem. Cílem pískování je zlepšení fyzikálních vlastností povrchové části vegetační vrstvy a zlepšení podmínek pro odnožování trav. Při běžné regeneraci se používá okolo 50 tun na hřiště standardních rozměrů. Poté dochází k zatahování zatahovací sítí.

Verti-drain – jedná se o hloubkové uvolňování zhutnělého profilu až dohloubky 35 cm, odvodňování zamokřených míst, zejména ve sportovních trávnících, hloubkové provzdušnění.